Pages

Friday, May 10, 2013

మహాఫలప్రదమైనది

 శ్రీ గురుభ్యోనమః

అనాయమ స్తవమని దండి కృత శివ స్తోత్రంలోనిదీ శ్లోకం సకల విధమునలైన సాధనలు చేయలేని
అల్పులకూ మహాఫలప్రదమైనది శివచరణ ధ్యానమే నని తన భక్తి నిరూపణం చేసుకున్నాడు ఈ సుకవి

మంత్రాభ్యాసో - నియమ విధయ - స్తీర్థయాత్రానురోధో
గ్రామే భిక్షా - చరణ ముటజే - బీజవృత్తిర్వనే వా!
ఇత్యాయా సే - మహతి రమతా - మప్రగలః ఫలార్థే
స్మృత్వైవాహం - తవ చరణయో - ర్నిర్వృతిం సాధయామి!!


మంత్రములను అభ్యసించటం, పునశ్చరణ చేయటం (జపించటం), నియమములను వ్రతములను అనుష్ఠించటం, తీర్తయాత్రలను నిరంతరముగా విధిగా చేయడం, గ్రామంలో ఉండి నియమంగా భిక్షాటన చేయడం లేదా వనంలో ఉంటూ గింజలను ఏరుకొని జీవనం గడపడం వంటి ఎన్నో మహత్వమైన పనులు తమ తమ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి చాలా శ్రమ పడుతూ చేస్తూ వానియందే ఆనందముపొందువారిని చూసి అలా శ్రమచేయనోర్వలేని నేను నీ పాదములను స్మరించుటలోనే ఆనందములను ఫలములను సాధించుచున్నాను.

No comments:

Post a Comment