Pages

Monday, November 21, 2016

ఆశ్రమ ధర్మసంకరం


          వర్ణ ధర్మము, ఆశ్రమ ధర్మము అనేవి సనాతన ధర్మానికి పునాదులు. ఏ ధర్మాచరణం చెప్పినా ఏ వర్ణాశ్రమానికి సంబంధించి ఏది ధర్మం అని చెప్పబడుతుంది. వర్ణ ధర్మాచరణను చాలా మటుక్కు వక్రీకరించి చెప్పి వర్ణధర్మాలను పాటించనివ్వకుండా చేసారు స్వాతంత్ర్యం పూర్వ పాలకులు స్వాతంత్ర్యానంతరం వారి అనుయాయులైన పాలకులు.
ఇక ఆశ్రమ ధర్మాలకొస్తే మొదటి రెండు ఆశ్రమాల్లో ముఖ్యంగా బ్రహ్మచారి గృహస్థులా జీవించడం అతి సాధారణమైన జీవన విధానంలా ఐపోయింది.. దాన్ని ప్రజలపై రుద్దడంలో మీడియా, సినిమా, సిక్కులర్ కమ్మీ ప్రొఫెసర్లున్న యూనివర్సిటీలు పెద్ద పాత్ర పోషించాయి. పోషిస్తున్నాయు...

          ఇక ఎవరిని ఎవరికి నిరూపించాలో తెలియని అపరమేధావులుగా కీర్తించబడ్ద ఆధునిక ధర్మ ప్రచారకులని తెలియబడ్డ ఆధునిక సన్యాసులూ ఆశ్రమ సంకరం చేసేశారు. చేస్తూనే ఉన్నారు.. మాది విశాల దృక్పథం అని చెప్పడానికి ధర్మం కట్టుబాట్లు వదలక్కరలేదు.. ధర్మ ప్రచారానికి ధర్మం వదలడం ఏరకంగా ధర్మమో అర్థంకాని పెద్ద ప్రశ్న. వీరివల్ల తాత్కాలికంగా సిక్యులర్స్ నుంచి వారికి ఆక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందేమో కానీ... శాస్త్రరీత్యా ధర్మగ్లాని చేసారు, ఏం డౌట్ లేదు.
          మన ధర్మంలో కాషాయాంబరధారులకు అత్యున్నత గౌరవం ఇవ్వబడింది. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడా కొందరు సంకరం చేసేశారు మరి కొందరు అది కొనసాగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సంప్రదాయపీఠ పరంపరలను కాక స్వంత పీఠాలు పెట్టుకుని సనాతన సంప్రదాయము ఆచారమునకి వ్యతిరేకంగా నూతన ఒరవడి సృష్టించాలనే ప్రయత్నం కొనసాగుతూనే ఉన్నది. సనాతన ధర్మం నుండి విడివడి లేదా దానికి అనుబంధంగా కొన్ని విభాగాలుగా ఏర్పడిన సమాజాలున్నాయి, వాటిలో స్పష్టత ఉంది, కానీ ఇందులోనే ఉండి ఇక్కడ సంకరం చేసేవాళ్లతో తస్మాత్ జాగ్రత చెప్పుకుంటున్నాను.
         
          ఈ విపరీతాలు ఎప్పుడో ఎందరో చూసి ఉండచ్చు నాకు కొత్త కావచ్చు... గృహస్థు, పత్నీ సహితులు కాషాయం కడుతున్నారు. వ్యవహారం అంతా కుటుంబీకుడిది వస్త్రం మాత్రం కాషాయం... కషాయం తాగినంత చిరాకు కలిగేలా..

          ఇక రెండు , తీసుకున్నది సన్యాసం చేసేది గృహస్థు పనులు. పోనీ వారేమైనా ఆమ్నాయ, సర్వజ్ఞాది పీఠాధిపతులా పీఠనిర్వహణలో భాగం ఉంటుంది అనుక్కోడానికి అంటే.. మా ఇంట్లోనూ పీట ఉంది దాని మీద కూర్చున్నప్పుడు నేనూ పీటాధిపతినే టైపు.. కట్టేది కాషాయం నెత్తికి క్రాపు, సోఫా సిట్టింగ్, వాటర్ బాటిల్ డ్రింకింగ్, కాషాయ ప్యాంటూ షర్టు... పైగా చేసేది ఫక్తు వ్యాపారం... ఇవి నార్త్ లోనే కాదు తెలుగు నేలలో మరింత ఊపు పొందుతోంది... సంప్రదాయ పీఠాలెప్పుడు కలుగజేసుకుంటాయో ధర్మ దండంతో నాలుగు చీవాట్లెప్పుడుపెడతాయో...

జయ జయ శంకర హర హర శంకర


1 comment:

  1. స్వామియే శరణమయ్యప్పా.

    ReplyDelete