Pages

Wednesday, July 29, 2015

సాంజలిబంధకంగా ప్రణమిల్లితూ

శ్రీ గురుభ్యోనమః
జయం

కలియుగంలో మనుష్యులు అల్పబుద్ధులనీ, అలసులు, మందబుద్ధులు సుకర్మలు చేయని వారుగా ఉంటారని వ్యాసులవారి భాగవతాన్ని తెనిగించిన పోతన తేటతెలుగులో సున్నితంగా చెప్పిన పలుకులు. " సత్యం వద ధర్మం చర " అని ఆర్షవాక్కు. సత్యం చెప్తూ ధర్మం ఆచరిస్తూ సత్య ధర్మాలను ప్రచారం చేయడం ఈ కాలంలో తేలికపని కాదు. పదిమందికి చెప్పడానికే సుద్దులు స్వతః ప్రమాణాలే శాస్త్రం అని ధర్మాన్ని వక్రీకరించి ప్రచారం జరుగుతున్న రోజులివి.

మహానుభావులు పుట్టాలి భరత జాతికి సనాతన ధర్మీయులకి పూర్వవైభవం రావాలి అని అందరూ కోరుకుంటూనే ఆ పుట్టే మహానుభావుడేదో పక్కింట్లో పుట్టాలి మనింట్లోకాదు అనుక్కునే కుటుంబాలెన్నో...

ధర్మం విషయంలో ఎవరో వస్తారని ఏదోచేస్తారని కూర్చోక కర్తవ్యోన్ముఖులైన మహాపురుషులే చరిత్రలు తిరగవ్రాయగలరు. చిరకీర్తిని పొందగలరు. వారి లక్ష్యం కీర్తి కాకపోయినా పరాదేవత అటువంటివారిని చూసి ముచ్చటపడి యశస్సునీ ఇస్తుంది ఆమె యశస్విని కదా... ఆ యశస్సుని ఏ అల్పబుద్ధులూ తాకలేరు. అందుకు ప్రయత్నించిన వారిని అధార్మికులుగా లెక్కకట్టి అలా ప్రయత్నించిన వారి యశస్సునే ఆతల్లి తగ్గిస్తుంది. అవసరమనుక్కుంటే సాంతం తీసేసి అపకీర్తినీ కట్టబెడుతుంది.

దైవం మానుషరూపేణ... ఈ కలియుగంలో దేవుడు మానవాతీత రూపంతో అవతరించడు సాటి మనిషిగా కంటిముందే తిరుగుతాడు. ఆయన లఘువుకాదు ఒక గురువు అని గుర్తెరగడం కేవలం పురాకృతం.
శ్రీ శ్రీ శ్రీ మూక శంకరులు "ఖణ్డం చాన్ద్రమసం వతంసమనిశం కాఞ్చీపురే ఖేలనం..."అంటూ శ్లోకం చేస్తున్నపుడు అమ్మవారి పాదాలు చూసి తన గురువులను తలుస్తారు.. కామాక్షియే గురువు.. ఆమె గురుమండలరూపిణి కదా...!!! అన్ని విషయాలూ బోధించి చివరకు అందరి కథలనూ కంచికి చేర్చగలిగిన బరువైన ప్రజ్ఙావిశేషమున్నవారెవరో వారినే సద్గురువులు అంటారు. అటువంటివారు జీవితంలో లభించడం దృష్టం కాదు పురాకృతవిశేషమైన అదృష్టమే..

రామచంద్రమూర్తి తన స్థితినుండి తానెప్పుడూ మారడు. ఇతరుల వల్ల అభిమానం పొందినా ఆదరం కలిగినా అసూయ కలిగినా అపకీర్తి కలిగినా తనయందు ఏమార్పూ ఉండక తనలోతానుగా నవలాగా ఉంటాడు. బహుశః నవమినాడు జన్మించిన "సత్పురుషుల" గొప్పలక్షణమేమో అది.

తెలుగునాట సనాతన ధర్మవర్తకులను విదేశీ శక్తులు టోకున ప్రలోభపెడుతూ ఏమున్నది మీ ధర్మంలో అంతా అయోమయం అని నింద చేస్తున్నప్పుడు 'కోకనదపు పద్మములలోనుండి ప్రత్యక్షమైన చతుర్ముఖ బ్రహ్మా' అన్నట్టుగా తన సత్యవాక్కులచే తెలుగునాట నాలుగు వేపులా తిరిగి అప్రహతిగతంగా సనాతన ధర్మ ప్రచారం ఏకకంఠంతో జరిగింది. సనాతన ధర్మీయులను ఇచ్చవచ్చినట్టు కించపరుస్తూంటే సనాతన ధర్మ వ్యతిరేకులైన అన్యమతస్థులు, భౌతికవాదులు విసిరే రాళ్ళవాననుండి ధార్మాచరణాసక్తులు ఇతర ధర్మ ప్రచారకులకూ తోడా అన్నట్టు 'గోవర్థనగిరినెత్తిన కృష్ణునివలె' అండా దొరికింది. తెలుగునాట ధర్మ కర్మదూరులైన వారికీ ధర్మాసక్తులకీ ముముక్షువులకీ ఒకరేమిటి అన్ని రకాల సాధకులకు కూడా ధర్మ కర్మాచరణముయొక్క ఆవశ్యకత తద్వారా జ్ఙాన సముపార్జన అనే తన వాక్ఝరిఅనే గంగా ప్రవాహంలో తడిపిన 'గంగాధరుడా' అని లోకం తెలయెత్తి చూసింది... గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుస్సాక్షాత్ పరఁబ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురవేనమః... ఈ శ్లోకం కరచరణాదులతో సాకారరూపం దాలిస్తే ముమ్మూర్తులా ఆరూపమే మన పూజ్య గురువులు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావుగారు....

పుంసాం మోహనరూపాయ.. అన్నట్లు పండిత పామర తారతమ్యంలేకుండా అందరూ మా గురువు, మా సఖుడు, ఆయన మాకు తెలుసుఅంటున్నారంటే.. ఆఁహ్.. ఆయన్ని చూస్తేనే చాల్రా భలే ఉంటుందిఅని లక్షల మంది అనుక్కుంటున్నారంటే ఆయనంటే ఎందరికి ఆప్యాయతో గౌరవమన్ననలో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. ఆయన మన అందరి ఇళ్ళలో ఒక సభ్యుడు, ఒక తండ్రి, ఒక తాత, ఒక అన్న, ఒక కొడుకు.. నిజంగా చెప్పాలంటే తెలుగునాట సింహభాగం ఇళ్ళలో ఆయనే ఇంటి పెద్ద. ఆయన క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకోని ఆస్తిక కుటుంబం అరుదేమో.. ఆయన గురించి ఎందరో ఎన్నో గుళ్ళలో క్షేత్రాలలో పూజాధికాలు నిర్వహిస్తున్నారు, గ్రహ శాంత్యర్థం, ఆయుష్యర్థం హోమాదులు నిర్వహిస్తున్నారు, మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు... ఇన్ని ఇళ్ళకీ ఇంటిపెద్ద ఆయన... ఇంటిపెద్ద పుట్టినరోజు అందరికీ పండగేగా మరి...

పూజ్య గురువులు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి జన్మదిన సందర్భంగా వారికి సాంజలిబంధకంగా ప్రణమిల్లితూ...

జయం

మన్మథ నిజ ఆషాడ శుద్ధ నవమి 
భాగ్యనగరం

No comments:

Post a Comment